Românii de Pretutindeni

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Cadrul juridic actual:

  • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare.

 

NOU: "Cifra de școlarizare acordată romanilor de pretutindeni, ciclurile de studii: licență, master și doctorat, în anul universitar 2018-2019" 

UTIL! Întrebări frecvente despre obținerea burselor alocate românilor de pretutindeni în sistemul de învățământ de stat din România

 

Programul LCCR

 

ADMITERE 2018-2019 PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI:

 

I. ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR:

        Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul școlar 2017-2018

1. Formular inscriere inv preuniv 2018-2019​

2. Ofertă locuri învățământ preuniversitar 2018-2019

Atât formularul de înscriere,cât și oferta locurilor în învățământul preuniversitar vor fi publicate și pe site-ul Inspectoratului Școlar al județului Iași: http://www.isjiasi.ro

3. Dosarele vor fi transmise la Inspectoratul Școlar al județului Iași, conform calendarului;

4. Informațiile suplimentare pot fi obținute de la Inspectoratul Școlar al județului Iași.

 

II. ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR:​

1. În anul universitar 2018 - 2019 instituțiile de învățământ superior de stat din România organizează concursul de admitere a românilor de pretutindeni, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, la studii universitare de licență/masterat/doctorat, în baza autonomiei universitare, similar anului anterior, conform prevederilor din metodologia de școlarizare în învățământul superior; 

Oferta locuri LICENTA 2018 2019

Oferta locuri MASTER 2018 2019

Oferta locuri DOCTORAT 2018 2019

2. Candidații vor putea opta pentru orice domeniu de studiu și orice instituție de învățământ superior de stat din România sau, în cazul candidaților din Republica Moldova, în cadrul extensiunilor deschise de universitățile românești la Chișinău, Cahul și Bălți;

3. Pentru siguranța încadrării in termenul de depunere stabilit de instituțiile de învățământ superior, recomandam transmiterea in exclusivitate a dosarelor de candidatura la universități, pentru a nu genera întârzieri de preluare/prelucrare a acestora, în cazul în care vor fi transmise pe alte canale;

4. Înscrierea în învățământul superior de stat și particular acreditat din România, pe locuri cu taxă în lei, se face în baza prevederilor ordinului MEN nr. 4294/29.06.2017;

5. Informații suplimentare, privind admiterea în universitățile din România, pot fi obținute accesând link-urile fiecărei instituții de învățământ superior (din tabelul de mai jos):

 

     Instituțiile de învățământ superior unde pot fi accesate informații cu privire la  admiterea românilor de pretutindeni începând cu anul universitar 2018-2019

  1. Universitatea Politehnica din București

  2. Universitatea Tehnică de Construcții din București

  3. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București 

  4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 

  6. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București - 

  7. Academia de Studii Economice din București 

  8. Universitatea Națională de Muzică din București

  9. Universitatea Națională de Arte din București 

10.  Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București

11.  Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București 

12.  Scoala Națională de Studii Politice și Administrative din București 

13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 

14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

15. Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău

16. Universitatea "Transilvania" din Brașov

17. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

18. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

19. Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca     

20. Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca    

21. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

22. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

23. Universitatea "Ovidius" din Constanța

24. Universitatea Maritimă din Constanța   

25. Universitatea din Craiova  

26. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

27. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați    

28. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași    

29. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași   

30. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

31. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași

32. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași

33. Universitatea din Oradea

34. Universitatea din Petroșani

35. Universitatea din Pitești    

36. Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești

37. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița

38. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

39. Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava

40. Universitatea "Valahia" din Târgoviște  

41. Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu

42. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș

43. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

44. Universitatea de Arte din Târgu Mureș

45. Universitatea Politehnica din Timișoara

46. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara

47. Universitatea de Vest din Timișoara

48. Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene va actualiza, constant, aceste informații pe site-ul ministerului.​