Proiecte acte normative

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
21.03.2017
Versiune tiparSend by email

PROIECT de  H O T Ă R Â R E privind actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare a unei părți dintr-un imobil proprietate publică a statului aflat în administrarea Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” din Arad

Proiectele de acte normative pentru care dezbaterea publică este în curs sunt disponibile aici.

***

Proiecte de acte normative având perioada de dezbatere publică încheiată

Etichetă :