Mobilitatea personalului didactic

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Metodologia reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

Concurs titularizare:

In fișierele atașate (vezi la finalul articolului subsecțiunea Cadru normativ) pot fi consultate:

  • legislația specifică,
  • calendarul pentru mobilități,
  • centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările,
  • probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar,
  • disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

Website dedicat: titularizare.edu.ro