Instituţiile de învăţământ superior de stat civile

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

www.upb.ro

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

www.utcb.ro

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI

www.uauim.ro

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

www.usamv.ro

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

www.unibuc.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI

www.umfcaroldavila.ro

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

www.ase.ro

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI

www.unmb.ro

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

www.unarte.org

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI

www.unatc.ro

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

www.unefs.ro

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI

www.snspa.ro

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

www.uab.ro

UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

www.uav.ro

UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU

www.ub.ro

UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV

www.unitbv.ro

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ - NAPOCA

www.utcluj.ro

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

www.usamvcluj.ro

UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

www.ubbcluj.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA

www.umfcluj.ro

ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA

www.amgd.ro

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

www.uad.ro

UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA

www.univ-ovidius.ro

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

www2.cmu-edu.eu

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

www.central.ucv.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

www.umfcv.ro

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

www.ugal.ro

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

www.tuiasi.ro

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI

www.uaiasi.ro

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

www.uaic.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI

www.umfiasi.ro

UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI

www.arteiasi.ro

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

www.uoradea.ro

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

www.upet.ro

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

www.upit.ro

UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIEŞTI

www.upg-ploiesti.ro

UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REŞIŢA

www.uem.ro

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

www.ulbsibiu.ro

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

www.usv.ro

UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE

www.valahia.ro

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU

www.utgjiu.ro

UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TÂRGU MUREŞ

www.upm.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ

www.umftgm.ro

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ

www.uat.ro

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" TIMIŞOARA

www.upt.ro

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI "REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMIŞOARA

www.usab-tm.ro

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

www.uvt.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "VICTOR BABEŞ" DIN TIMIŞOARA

www.umft.ro