Formare inițială/Definitivat

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Cadrul normativ

Acordarea definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor  necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, începând cu sesiunea 2012, examenul de acordare a definitivării în învăţământ a devenit examen național. Cadrul normativ de desfășurare a examenului este prevăzut de art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare precum si de prevederile normative din sectiunea Acte normative 

Calendarul și programele de examen

Pentru desfășurarea în condiții optime de transparență și eficiență a examenului național de definitivare în învățământ a fost creat site-ul Definitivat (http://www.definitivat.edu.ro/) pe care sunt puse la dispoziția candidaților următoarele informații:

  1. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului 
  2. Calendarul examenului
  3. Programele de examen
  4. Baza de date a candidaților înscriși (nume și prenume, disciplina de examen, încadrare, studii, vechime la catedră, sesiuni anterioare la care s-au prezentat, calificativul parțial pe anul în curs)
  5. Link la forumul de discuții (http://forum.portal.edu.ro)

 

Data publicării: 
Marţi, 5 Iulie, 2016