instituții

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Instituţiile de învăţământ superior de stat civile

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

www.upb.ro

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

www.utcb.ro

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI

www.uauim.ro

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

www.usamv.ro

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

www.unibuc.ro

Structuri subordonate și în coordonare

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare având ca parteneri atât instituțiile subordonate, cât și instituțiile aflate în coordonare.

A. Structuri care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale

Subscribe to RSS - instituții