Biblioteci Universitare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare, sistemul naţional al bibliotecilor de învăţământ este format din:

Bibliotecile universitare sunt instituţiile sau unităţile aflate prioritar în serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi al cercetătorilor din universităţi şi alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare care, în limitele prevăzute de regulamentul de organizare, pot funcţiona şi ca biblioteci publice.

 Din categoria bibliotecilor universitare fac parte:

a) bibliotecile centrale universitare, care sunt biblioteci de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Educaţiei, finanţate de către acesta;

b) bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior de stat sau privat, care sunt subordonate senatelor acestor instituţii şi finanţate din bugetul acestora.

Bibliotecile caselor corpului didactic sunt biblioteci de drept public fără personalitate juridică, care îndeplinesc funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi sunt subordonate inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti.

Bibliotecile şcolare sunt biblioteci de drept public sau de drept privat, care funcţionează în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi profesional, precum şi în cadrul altor structuri şcolare.

Bibliotecile care sunt în subordinea şi finanțarea Ministerului Educației Naționale sunt:

Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, Bucureşti  
Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca
Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”, Iaşi      
Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran”, Timişoara